THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Cơ cấu tổ chức

                  

HIỆU TRƯỞNG

Cô giáo Lê Thị Em

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy giáo Phạm Cần

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/dạy môn

Địa chỉ Email

Điện thoại

1.      

Lê Thị Em

HT

lethiemst@gmail.com

0982600214

2.      

Phạm Cần

PHT

phamcanst@gmail.com

0905997388

3.      

Nguyễn Thị Xuân Hương

CTCĐ

nguyenxuanhuong@gmail.com

 

4.      

Lê Thị Hòa

GV

lehoahbtst@gmail.com

0984290857

5.      

Trương Thị Bình

GV

truongbinhhbtst@gmail.com

01682193173

6.      

Lê Thị Hồng

GV

lehonghbtst@gmail.com

01658267957

7.      

Nguyễn Thị Linh Phượng

GV

nguyenlinhphuonghbtst@gmail.com

0983984214

8.      

Lê Thị Tĩnh

GV

letinhhbtst@gmail.com

01222576166

9.      

Võ Thị Kim Vân

Về Hưu

vokimvanhbtst@gmail.com

 

10.   

Trương Thị Ngân

GV

truongnganhbtst@gmail.com

 

11.   

Văn Thị Kim Anh

GV

vankimanhhbtst@gmail.com

0905951343

12.   

Đặng Thị Phương Thảo

GV

dangphuongthaohbtst@gmail.com

0905496137

13.   

Lê Niên

GV

lenienhbtst@gmail.com

 

14.   

Phan Lê Thanh Mai

GV

phanthanhmaihbtst@gmail.com

0905606810

15.   

Tăng Thị Quốc Phượng

GV

tangquocphuonghbtst@gmail.com

0906563663

16.   

Lê Thị Nhân

GV

lenganhbtst@gmail.com

 

17.   

Nguyễn Thị Hân                     

GV

lehanhbtst@gmail.com

01665028232

18.   

Lê Thị Thanh

GV

lethithanhhbtst@gmail.com

0935840135

19.   

Phan Thị Kim Lan

GV

phankimlanhbtst@gmail.com

01214510473

20.   

Tống Thị Đạt

GV

tongdatst@gmail.com

0905422091

21.   

Võ Thị Thúy Bắc

GV

vothuybachbtst@gmail.com

01694760768

22.   

Võ Thị Ngọc Bê

KT

vongocbehbtst@gmail.com

0905044435

23.   

Trần Nguyễn Bạch Huệ Vy

GVAN

trannguyenhuevy@gmail.com

 

24.   

Võ Thị Hoài Thương

GV

vohoaithuonghbtst@gmail.com

 

25.   

Phạm Hoàng Thảo Liên

GV

phamthaolienhbtst@gmail.com

01697444702

26.   

Lê Ánh Hồng

GV

leanhhonghbtst@gmail.com

 

27.   

Nguyễn Thị Lý

GV

nguyenthilyhbtst@gmail.com

01658304010

28.   

Nguyễn Thị Tuyết

GV

nguyentuyethbtst@gmail.com

0932581545

29.   

Nguyễn Song Bữu Châu

GV-AN

nguyenbaochauhbtst@gmail.com

 

30.   

Lê Thị Hồng Thân

GV

lehongthanhbtst@gmail.com

 

31.   

Nguyễn Thị Mỹ Nga

TPT

nguyenmyngahbtst@gmail.com

0935288834

32.   

Phạm Thị Hoa Lựu

GVTD

phamhoaluuhbtst@gmail.com

0984928195

33.   

Trần Thị Cát Tường

GVMT

tran.cattuong207@gmail.com

0986884435

34.   

Nguyễn Thị Lan Phương

GV

nguyenlanphuonghbtst@gmail.com

 

35.   

Phan Đình Thanh Bảo

G Vụ

phandinhthanhbao@gmail.com

0905131414

36.   

Triệu Thị Thu Hồng

GV

trieuthuhonghbtst@gmail.com

 

37.   

Trần Thị Ánh Hồng

GV

trananhhonghbtst@gmail.com

0983454079

38.   

Lương Thị Bích Ngọc

GV

luongbichngochbtst@gmail.com

0957057647

39.   

Chương Văn Lượng

GV Tin

clchuongluong@gmail.com

0906553526

40.   

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GV Tin

hoangoanhit1987@gmail.com

0947277990

41.   

Lê Thị Cẩm Phúc

BV

 

 

42.   

Trương Văn Đức

BV

 

 

43.   

Trần Ngọc Anh

BV

 

 

44.   

Dương Thị Hạnh

CD

 

 

45.   

Nguyễn Thị Ngoan

CD

 

 

46.   

Bùi Thị Xuyễn

CD

 

 

47.   

Nguyễn Thị Tuyết

CD

 

 

48.   

Quách Thị Mai

CD

 

 

49.   

Phan Thị Thể

CD

 

 

 

 

 

 Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : haibatrungst@gmail.com - Tel : (0511) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn
Powered (+) Designed
Thế Giới Truyền Thông

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772