Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
Rất chuyên nghiệp
45
Chuyên nghiệp
10
Bình thường
18
Kém
10
Rất kém
7
Đã có 90 người tham gia bầu chọn