Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
Rất chuyên nghiệp
45
Chuyên nghiệp
12
Bình thường
23
Kém
13
Rất kém
12
Đã có 105 người tham gia bầu chọn