THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Cơ cấu tổ chức

                  

HIỆU TRƯỞNG

Cô giáo Lê Thị Em

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy giáo Phạm Cần

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/dạy môn

Địa chỉ Email

Điện thoại

1.      

Lê Thị Em

HT

[email protected]

0982600214

2.      

Phạm Cần

PHT

[email protected]

0905997388

3.      

Nguyễn Thị Xuân Hương

CTCĐ

[email protected]

 

4.      

Lê Thị Hòa

GV

[email protected]

0984290857

5.      

Trương Thị Bình

GV

[email protected]

01682193173

6.      

Lê Thị Hồng

GV

[email protected]

01658267957

7.      

Nguyễn Thị Linh Phượng

GV

[email protected]

0983984214

8.      

Lê Thị Tĩnh

GV

[email protected]

01222576166

9.      

Võ Thị Kim Vân

Về Hưu

[email protected]

 

10.   

Trương Thị Ngân

GV

[email protected]

 

11.   

Văn Thị Kim Anh

GV

[email protected]

0905951343

12.   

Đặng Thị Phương Thảo

GV

[email protected]

0905496137

13.   

Lê Niên

GV

[email protected]

 

14.   

Phan Lê Thanh Mai

GV

[email protected]

0905606810

15.   

Tăng Thị Quốc Phượng

GV

[email protected]

0906563663

16.   

Lê Thị Nhân

GV

[email protected]

 

17.   

Nguyễn Thị Hân                     

GV

[email protected]

01665028232

18.   

Lê Thị Thanh

GV

[email protected]

0935840135

19.   

Phan Thị Kim Lan

GV

[email protected]

01214510473

20.   

Tống Thị Đạt

GV

[email protected]

0905422091

21.   

Võ Thị Thúy Bắc

GV

[email protected]

01694760768

22.   

Võ Thị Ngọc Bê

KT

[email protected]

0905044435

23.   

Trần Nguyễn Bạch Huệ Vy

GVAN

[email protected]

 

24.   

Võ Thị Hoài Thương

GV

[email protected]

 

25.   

Phạm Hoàng Thảo Liên

GV

[email protected]

01697444702

26.   

Lê Ánh Hồng

GV

[email protected]

 

27.   

Nguyễn Thị Lý

GV

[email protected]

01658304010

28.   

Nguyễn Thị Tuyết

GV

[email protected]

0932581545

29.   

Nguyễn Song Bữu Châu

GV-AN

[email protected]

 

30.   

Lê Thị Hồng Thân

GV

[email protected]

 

31.   

Nguyễn Thị Mỹ Nga

TPT

[email protected]

0935288834

32.   

Phạm Thị Hoa Lựu

GVTD

[email protected]

0984928195

33.   

Trần Thị Cát Tường

GVMT

[email protected]

0986884435

34.   

Nguyễn Thị Lan Phương

GV

[email protected]

 

35.   

Phan Đình Thanh Bảo

G Vụ

[email protected]

0905131414

36.   

Triệu Thị Thu Hồng

GV

[email protected]

 

37.   

Trần Thị Ánh Hồng

GV

[email protected]

0983454079

38.   

Lương Thị Bích Ngọc

GV

[email protected]

0957057647

39.   

Chương Văn Lượng

GV Tin

[email protected]

0906553526

40.   

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GV Tin

[email protected]

0947277990

41.   

Lê Thị Cẩm Phúc

BV

 

 

42.   

Trương Văn Đức

BV

 

 

43.   

Trần Ngọc Anh

BV

 

 

44.   

Dương Thị Hạnh

CD

 

 

45.   

Nguyễn Thị Ngoan

CD

 

 

46.   

Bùi Thị Xuyễn

CD

 

 

47.   

Nguyễn Thị Tuyết

CD

 

 

48.   

Quách Thị Mai

CD

 

 

49.   

Phan Thị Thể

CD

 

 

 

 

 

 Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772