Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
Rất chuyên nghiệp
46
Chuyên nghiệp
13
Bình thường
23
Kém
14
Rất kém
12
Đã có 108 người tham gia bầu chọn