THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP


Công tác chuyên môn
UBND QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 45 /KH-HBT Sơn Trà, ngà
PHÒNG GD& ĐT SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 69 / KH - HBT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: ….. /KH-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 24 tháng 8 năm 2015 KẾ HOẠCH Tổ
PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 45 /BC-HBT Sơn T
PHÒNG GD-ĐT QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 61 /KH-HBT Sơn Trà, ngà
Nhằm thực hiện tốt mục tiêu luôn đổi mới trong trong dạy học, sáng nay 22/02/2014 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng tổ chức HỘI GIẢNG MÙA XUÂN – Triển khai 2 chuyên đề : Tập làm văn lớp 3 và Khoa học l
Kính gửi: Tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn phòng Căn cứ công tác trọng tâm hàng tháng cấp tiểu học năm học 2013-2014 theo công văn hướng dẫn của PGD, trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng nội dung
QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG (Ban hành theo Quyết định số: …… / QĐ – HBT ngày 19 tháng 9 năm 2013 Hiệu trưởng trường Tiểu họcCopyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772