THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hoạt động đoàn thể

PHÒNG GD & ĐT QUẬN SƠN TRÀ                  

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:…../ KH - HBT

          Sơn Trà, ngày 13  tháng 3  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

 
   

 

 

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;

Căn cứ kế hoạch số: 176/KH – PGD ĐT ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc tổ chức hoạt động ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014 của ngành giáo dục và đào tạo Sơn Trà. Trường TH Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc cụ thể như sau:

          I. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền

1. Chủ đề:“Yêu thương và chia sẻ”.

2. Khẩu hiệu:

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3;

- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;

- Hãy tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn;

II. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức

1. Tuyên truyền trong hội đồng sư phạm 15/3/2013; trong buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 17 / 3/2014 và trong các buổi phát thanh măng non vào giờ ra chơi:

- Nội dung tuyên truyền:

          + Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014.

          + Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

          + Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

          - Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử.

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc     20 tháng 3 năm 2014 tại bản tin tuyên truyền của nhà trường, trước cổng  trường học.

          3. Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014; tổ chức hội thảo, tọa đàm,  về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.

          Thời gian triển khai hoạt động tuyên truyên, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức từ ngày 13/3/2014 đến ngày 21/3/2014, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 20/3/2014.

III. Tổ chức thực hiện:

- Công đoàn phối hợp với Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2014.

- Giao cho TPT đội phối hợp với Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp chịu trách nhiệm sưu tầm các tài liệu tuyên truyền liên quan đến nội dung về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

- Các tổ trưởng CM, VP tuyên truyền nội dung về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 đến các thành viên trong tổ và báo cáo kết quả thực hiện qua sơ kết hoạt động tháng 3 của tổ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/ 3. Đề nghị các bộ phận liên quan triển khai thực hiện./.

 

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( để b/c);

- UBND Phường (để b/c);

- CĐ, TPT,TTCM,VP (phối hợp);

- Website trường;

- Lưu: VT- HT.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         Lê Thị Em 

 

 

 


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (0511) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn
Powered (+) Designed
Thế Giới Truyền Thông

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772