THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo

PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   Số: ...../KH- HBT

                      Sơn Trà, ngày 24 tháng 4  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kì Cuối kì  II – Năm học 2013-2014

 
   

 

 

- Căn cứ công văn số: 345 /PGDĐT-TH  ngày 25  tháng 4  năm 2014 V/v Hướng dẫn kiểm tra định kì Cuối kì II -  Năm học 2013-2014 cấp Tiểu học của Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà.

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường TH Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ Cuối kì II năm học 2013-2014 như sau:

I/ Công tác chỉ đạo:

- Triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra định kỳ Cuối kì II tới toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          - Quyết định thành lập ban tổ chức; tổ biên soạn và in sao đề; hội đồng coi và chấm kiểm tra định kỳ Giữa kì II.

- Quán triệt lại Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học và công văn số 506/SGDĐT-GDTH ngày 27/02/2010 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT.

  -  Sau khi có kết quả kiểm tra, tổ chuyên môn tổ chức phân tích kết quả, so sánh các số liệu, tìm hiểu nguyên và đề ra kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, phấn đấu cuối năm đạt chất lượng lên lớp thẳng trên 97%.

II/ Kế hoạch cụ thể:

  1. 1.     Nội dung ôn tập và kiểm tra:

-         Toán và Tiếng Việt: Ôn tập từ tuần 19-33; Bám sát yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng.

-         Thời gian ôn tập: Từ tuần 33-34; Kiểm tra tuần 35- tháng 5/2014

-         Môn Khoa học, Sử và Địa : Ôn tập từ tuần 19 đến tuần 32

  1. 2.     Công tác ra đề:

a/ Biên soạn và in sao đề:

          - Tổ trưởng chuyên môn ra đề, gửi về Ban giám hiệu theo địa chỉ thư điện tử cá nhân của P.Hiệu trưởng  [email protected])

          - Phó Hiệu trưởng kiểm tra, phản biện và trình Hiệu trưởng duyệt.

          - Việc in sao đảm bảo bí mật và rõ ràng.

- Đề ra rõ ràng, không có câu hỏi mở, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

b/ Cấu trúc đề:

* Môn Toán:

          - Trong mỗi đề có khoảng 2/3 tự luận với 3-4 bài và 1/3 trắc nghiệm (có từ 3-6 câu hỏi). (Khối 1 đề trắc nghiệm theo kiểu đúng –Đ, sai-S)

          - Có đề dành cho HSKT trên cơ sở đề chính, song chủ yếu vào kĩ năng tính toán, hạn chế phần toán có lời văn.

          - Thời gian làm bài: Khối 1,2,3: 40 phút; Khối 4,5: 50 phút

          *Môn Tiếng Việt:

          - Tiếng Việt đọc: 10 điểm

          + Phần Đọc thành tiếng:

- Khối 1: 10 điểm. (đọc 6 đ, trả lời 2 câu hỏi 4 đ)

- Khối 2, 3: 6 điểm (đọc 5 đ, trả lời câu hỏi 1 đ) 

- Khối 4, 5: 5 điểm (đọc 4 đ, trả lời câu hỏi 1 đ) 

+ Phần Đọc hiểu: Đọc một đoạn bài tập đọc đã học (đã in sẵn trong đề ) và trả lời câu hỏi hình thức trắc nghiệm ( khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất, mỗi câu có từ 3 đáp án).

- Khối 1 (không có)

- Khối 2, 3: 4 điểm -  4 câu hỏi (2 câu hỏi nội dung và 2 câu hỏi về LTVC.)

- Khối 4,5 : 5 điểm – 7 câu hỏi đối với lớp 4 và 8 câu hỏi đối với lớp 5.

- Thời gian bài đọc hiểu: 30 phút.

+  Phần Tiếng Việt viết: 10 điểm

- Khối 1: Nghe viết 8 từ - 4 đ; chếp 2-3 câu văn hoặc đoạn thơ khoảng 15 chữ: (3đ), Bài tập điền vần, thanh, âm–2 đ; chữ viết đúng mẫu, sạch đẹp (1đ)

- Khối 2 – 5: Chính tả (5 đ) + Tập làm văn (5 điểm) bao gồm có 1 điểm trình bày và chữ viết cho toàn bài.

- Đối với HSKT: Có đề dành riêng trên cơ sở đề chung.

          - Thời gian: Khối 1, 2, 3: (40 phút), khối 4,5: (50 phút)

           + Môn Khoa, Sử&Địa :  

          - Trắc nghiệm 40% + Tự luận 60%.

           + Môn Tiếng Anh và Tin học : Giáo viên ra đề trường duyệt trước khi in ấn cho học sinh thi.

           + Các môn đánh giá bằng nhận xét : Giáo viên các bộ môn phải hoàn thành và ghi vào sổ theo dõi, đánh giá nhận xét kết quả học tập của học sinh của các lớp trước ngày  07/05/2014.

3. Coi và chấm:

a)    Coi:

- Toàn bộ  giáo viên tham gia coi kiểm tra ( có phân công riêng ).

- Học sinh được xếp theo phòng thi, mỗi em một bàn.

b)Chấm:

- Tổ chuyên môn tổ chức hướng dẫn giáo viên học tập lại thông tư 32/2009;

- Chấm bài tập trung GV PTL, dạy môn ở lớp 4,5 không chấm bài học sinh lớp mình hoặc lớp mình dạy.Toàn bộ giáo viên văn hoá tham gia chấm bài.

- GVPTL lập danh sách học sinh lớp mình, chấm bài môn đọc thành tiếng cần ghi rõ những điểm yếu của học sinh đề có kế hoạch phụ đạo ở cuối học kì 2.

- Từng lớp thống kê kết quả kiểm tra về cho Tổ trưởng chuyên môn. Tổ chuyên môn tổng hợp báo cáo kết quả 2 môn cho HS toàn khối không kể KT và kết quả của học sinh khuyết tật.(Bài KT của HSKT lưu trong hồ sơ cá nhân của HS)

 

C. Lịch coi và chấm:

 

Thời gian

Khối lớp

Môn

Giáo viên

 tham gia

Ghi chú

Sáng thứ Ba

29/4/2014

3,4,5

- Khoa học lớp 4-5

- Tin học lớp 3,4,5 

Theo phân công

Thi tại lớp

Sáng thứ Hai 05/5/2014

Khối 4-5

- KT môn Sử - Địa

Theo phân công

Thi xong học bình thường

Sáng thứ Ba 06/5/2014

Khối 1-5

- Tiếng Việt đọc.

- Tiếng Anh

Theo phân công

Thi tại lớp

Sáng thứ Tư 07/5/2014

Khối 1-2

Toán, TV viết, đọc hiểu 1,2

Theo phân công

HS 3,4,5 nghỉ

Chiều 7/5

Khối 1-2

Học bình thường

Theo TKB

 

Sáng thứ Năm 08/5/2014

Khối 4,5

Toán, TV viết, đọc hiểu 4,5

Theo phân công

HS 1,2 nghỉ

Chiều thứ Năm

08/5/2014

Khối 3

Toán, TV viết, đọc hiểu 3

Theo phân công

Lớp 4,5 học

  Thứ 6,7  ngày

       9,10/5

GV văn hóa chấm bài, hoàn thành hồ sơ

 

 

D. Phân công phòng thi: ( có lịch đính kèm)

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra định kì Cuối kì II – Năm học 2013-2014, các tổ trưởng chuyên môn căn cứ kế hoạch triển khai cụ thể cho tổ viên và thông báo lịch kiểm tra tới học sinh và phụ huynh để thực hiện, tổ chức ôn tập, nâng cao chất lượng dạy và học đạt hiệu quả cao nhất, trong thời gian thực hiện, nhà trường có thể điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế.

 

Nơi nhận:                              

- Tổ CM;                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, CM.

                                                                                                

 

                                                                                              

                                                                                                  Lê Thị Em


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (0511) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn
Powered (+) Designed
Thế Giới Truyền Thông

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772