THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo

     PHÒNG GD-ĐT QUẬN SƠN TRÀ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Khu vực tuyển sinh  lớp Một – Năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch số 308/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà về việc Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2015-2016, trường Tiểu học Hai Bà Trưng thông báo tuyển sinh vào lớp Một năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

         Học sinh đến tuổi vào lớp một sinh năm 2009 trên địa bàn phường thuộc địa tuyển sinh trường tiểu học Hai Bà Trưng cụ thể như sau :

 

- Khu vực Nại Tú:  Tổ 01 (01, 02), tổ 02 (03, 04), tổ 08 (05, 06)

- Khu vực Nại Nghĩa:  Tổ 13 (07), tổ 14 (08), tổ 06 (09, 10), tổ 07 (11, 12), tổ 09 (13, 14), tổ 8M (15, 16, 17, 18)

- Khu vực Nại Thịnh:  CC B1 (25, 26, 27), CC B2 (28, 29, 30), tổ 16 (31, 32), tổ 15 (33, 34, 35), tổ 17B ( 24, 36), tổ 19, tổ 20, tổ 23.

- Khu vực Nại Thịnh Đông:  Tổ 17 (37,38), tổ 19 (39, 40), tổ 20 (41, 42), tổ 21 (43,44)

- Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 04 CC số 4 (45, 46), tổ 03 CC số 3 (47, 48), tổ 2A CC số 2(49, 50), tổ 05 (51, 52), tổ 05 CC số 5 (53)

- Khu vực Nại Hưng I:  Tổ 25A (54), CC A4 (58, 59, 60)

- Khu vực Nại Hưng III A: Tổ 27 (117)

- Khu vực Nại Hưng II B: Tổ 57 (118, 119), tổ 29 (129), CC Blue House (120A, 120B, 120C, 120D)

          Hồ sơ gồm :

          + PhiÕu ®¨ng ký dù tuyÓn vµo líp 1 ( theo mÉu chung cña Së GD&§T, ®­îc ph¸t hµnh réng r·i)

          + B¶n sao GiÊy khai sinh hîp  lÖ ( theo mÉu qui ®Þnh )  .

          + B¶n sao Hé khÈu hîp lÖ.

          Thời gian nhận hồ sơ vào các buổi sáng :  Từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2015

            (  Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút hằng tuần : thứ 2; 3; 4; 5; 6 )

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD-ĐT QUẬN SƠN TRÀ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Thời gian nhận hồ sơ  lớp Một – Năm học 2015-2016

 

Thời gian nhận hồ sơ vào các buổi sáng : Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/7/ 2015

Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút hằng tuần ( thứ 2; 3; 4; 5; 6 )

Thời gian  nhận hồ sơ

Khu vực tổ được nhận

Ghi chú

Thứ 4; 5  :

( ngày 01, 02  tháng 7 năm 2015 )

-  Khu vực Nại Tú:  Tổ 01 (01, 02), tổ 02 (03, 04), tổ 08 (05, 06);

 

Thứ 6; 2 và 3  :

(ngày 03,06,07  tháng 7 năm 2015)

- Khu vực Nại Nghĩa:  Tổ 13 (07), tổ 14 (08), tổ 06 (09, 10), tổ 07 (11, 12), tổ 09 (13, 14), tổ 8M (15, 16, 17, 18)

 

Thứ 4; 5; và 6

(ngày08, 09, 10  tháng 7 năm 2015)

- Khu vực Nại Thịnh:  CC B1 (25, 26, 27), CC B2 (28, 29, 30), tổ 16 (31, 32), tổ 15 (33, 34, 35), tổ 17B ( 24, 36), tổ 19, tổ 20, tổ 23.

- Khu vực Nại Hưng III A: Tổ 27 (117)

 

Thứ 2;3 và 4   :

(ngày 13; 14; 15 tháng 7 năm 2015)

- Khu vực Nại Thịnh Đông:  Tổ 17 (37,38), tổ 19 (39, 40), tổ 20 (41, 42), tổ 21 (43,44)

- Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 04 (45, 46), tổ 03 (47, 48), tổ 2A (49, 50), tổ 05 (51, 52), CC B2.1 và B2.2 (53)

 

 

Thứ 5; 6; 2

(ngày 16; 17; 20  tháng 7 năm 2015)

- Khu vực Nại Hưng I:  Tổ 25A (54), CC A4 (58, 59, 60)

- Khu vực Nại Hưng II B: Tổ 57 (118, 119), tổ 29 (129), CC Blue House (120A, 120B, 120C, 120D)

 

 

Từ ngày 21 đến 23 tháng 7 năm 2015

Nhận những hồ sơ chưa nộp kịp

 

Từ 27 đến 31 tháng 7 năm 2015 :

Trường thống kê danh sách và huy động tiếp ra lớp - Xếp lớp

 


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772