THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đề thi

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

Họ tên H.sinh : ………………………………

Lớp : 1/…………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I : NH 2013 – 2014

Môn :  TOÁN            Khối lớp : MỘT

Thời gian : 35 phút

 

Điểm :                         Giáo viên coi :.......................................GV chấm : ......................

 
 

A

 

 

 

                                                                                                                                   Đề :         

Bài 1 : Số   ( 2 điểm )                            

0

 

 

3

 

 

 

7

 

 

 

 

10

 

 

 

 

5

 

 

 

1

 

Bài 2 : Tính   ( 2 điểm )

 

      a)              6                          9                       3                           8

                       4                          2                       6                           2  

 

 

      b)        0 + 7  = .............. ;                                                           8 + 0 + 2 = ..............

 

Bài 3 :     Điền dấu  > , < , = vào ô trống ( 2điểm )

       
 

 

 
 

 

 

 

 

                  8 – 2            6                  ;                   3 + 4           8

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

                 3 + 5            5 + 2             ;                   9 - 3           2 + 5

 

Bài 4 :     Số      ( 2 điểm )

       
 

 

 
   

 

 
 

 

 

                         3 +            =  8          ;                    10 -        = 4

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

                                 +  3  =   7          ;                            -  3  = 6

 

Bài 5 :  Viết phép tính thích hợp    ( 2 điểm )

               Có   :   10 quyển vở

               Cho :    6 quyển vở

               Còn :    ? quyển vở  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

Họ tên H.sinh : ………………………………

Lớp : 1/…………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I : NH 2013 – 2014

Môn :  TOÁN            Khối lớp : MỘT

Thời gian : 35 phút

 

Điểm :                         Giáo viên coi :.......................................GV chấm : ......................

 
 

B

 

 

 

                                                                                                                                   Đề :         

Bài 1 : Số   ( 2 điểm )                            

0

 

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

10

 

 

 

6

 

 

 

 

1

 

 

Bài 2 : Tính   ( 2 điểm )

 

      a)              5                          8                       3                           7

                       4                          2                       7                           3  

 

 

      b)       0 + 9  = .............. ;                                            7 + 0 + 2 = .............. 

 

Bài 3 :     Điền dấu  > , < , = vào ô trống ( 2điểm )

       
 

 

 
 

 

 

 

 

                  8 – 2            6                  ;                   3 + 4           8

       
 

 

 
 

 

 

 

 

                  8 + 2            9                  ;                    3 + 5            5 + 4                

 

Bài 4 :     Số      ( 2 điểm )

       
 

 

 
   

 

 
 

 

 

                         2 +            =  8          ;                    10 -        = 5

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

                                 +  3  =   8          ;                            -  5  = 4

 

Bài 5 :  Viết phép tính thích hợp    ( 2 điểm )

               Có   :   10 quyển vở

               Cho :    6 quyển vở

               Còn :    ? quyển vở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

Họ tên H.sinh : ………………………………

Lớp : 2/…………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I : NH 2013 – 2014

Môn :  TOÁN            Khối lớp : HAI

Thời gian : 35 phút

 

Điểm :                         Giáo viên coi :.......................................GV chấm : ......................

 
 

A

 

 

 

                                                                                                                                   Đề :         

Bài 1 : Tính nhẩm   ( 2 điểm )

            7 + 8 = ...........   ;      14 – 8 = ..........  ;      9 + 5 = ..........   ;      17 – 8 = ............

 

 

Bài 2 : Đặt phép tính rồi tính  ( 2 điểm )    

              37 + 42                       75 – 34                         46 + 35                        82 – 58   

            .....................              .....................                .....................               .....................

            .....................              .....................                .....................               .....................

            .....................              .....................                .....................               .....................

 

Bài 3 : Tìm x  ( 1.5 điểm ) :

            X + 27 = 48                               X – 15 = 57                                56 – X = 28

           ....................................               ..................................                ..............................

           ....................................               ..................................                ..............................

 

Bài 4 : Tính  ( 1 điểm )

                      37 + 28 – 24  =                                             75 – 32 + 48 =

                      .......................................................               ..................................................

 

Bài 5 : Bao gạo cân năng 55 kg. Bao đường nhẹ hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao đường cân nặng bao nhiêu kg ? ( 1.5 điểm )

                                                             Bài giải

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 6 : Điền số thích hợp ( 1.5 điểm )

 

- 1 ngày có  giờ           16 giờ hay  giờ chiều             20 giờ hay   giờ tối

 

 

 

Bài 7 : Hình dưới có : ( 0.5 điểm )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           -           hình tam giác  

 
   

 

 

-                          hình tứ giác

 

 

 

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

Họ tên H.sinh : ………………………………

Lớp : 2/…………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I : NH 2013 – 2014

Môn :  TOÁN            Khối lớp : HAI

Thời gian : 35 phút

 

Điểm :                         Giáo viên coi :.......................................GV chấm : ......................

 
 

BA

 

 

 

                                                                                                                                   Đề :         

Bài 1 : Tính nhẩm   ( 2 điểm )

            9 + 7 = ...........   ;      15 – 8 = ..........  ;      9 + 6 = ..........   ;      17 – 9 = ............

 

 

Bài 2 : Đặt phép tính rồi tính  ( 2 điểm )   

              47 + 29                       65 – 38                         56 + 38                        73 – 58   

            .....................              .....................                .....................               .....................

            .....................              .....................                .....................               .....................

            .....................              .....................                .....................               .....................

 

Bài 3 : Tìm x  ( 1.5 điểm ) :

            X + 35 = 59                               X – 22 = 56                                56 – X = 25

           ....................................               ..................................                ..............................

           ....................................               ..................................                ..............................

 

Bài 4 : Tính  ( 1 điểm )

                       48 + 27 &am


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (0511) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn
Powered (+) Designed
Thế Giới Truyền Thông

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772