THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP


Lịch công tác
UBND QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: /LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 01 tháng 9 năm 2016 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016 I.
UBND QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: 24 /LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 02 tháng 5 năm 2016 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016 I. Công
UBND QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: 21 /LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 01 tháng 4 năm 2016 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2016 I. Công
UBND QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: 10 LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 02 tháng 3 năm 2016 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2016 I. Công
PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: 02 /LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 02 háng 02 năm 2016 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2
PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: 01 /LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 10 háng 01 năm 2016 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2
PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: /LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 03 háng 12 năm 2015 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM
PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG Số: /LCT-HBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 03 háng 11 năm 2015 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 20Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772