THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lịch công tác

PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                  

 
   

 

                                                          

Số:        /LCT-HBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Sơn Trà, ngày  03 háng 9 năm 2015

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2015

 

          I. Công tác trọng tâm

1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015).

2. Tổ chức tốt Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường Khai giảng năm học mới vào ngày 05 tháng 9 năm 2015.

3. Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016, cấp tiểu học.

4. Tổ chức giao ban Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông quốc gia năm 2015.

6. Tổ chức hội nghị viên chức, người lao động tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2015 - 2016.

7. Cử cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

8. Làm hồ sơ việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

9. Chuẩn bị hồ sơ để PGD kiểm tra tình hình tổ chức các hoạt động dạy và học, công tác tổ chức bán trú tại các trường học.

          II. Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI  DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

01/9-07/9

Nắm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9; tình hình ổn định nền nếp dạy và học đầu năm

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT

Sân trường

01/9-30/9

Kiểm tra việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

Theo Quyết định

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức bán trú trong nhà trường

Theo Quyết định

Kế toán

Kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị, phòng bộ môn, thư viện và đồ dùng, đồ chơi

Theo Quyết định

 Thư viên + kế toán

07h30,

Ngày 05/9

Khai giảng năm học 2015 - 2016

Theo Công văn

Toàn thể CB-GV-NV

07/9-30/9

Tham gia tập huấn dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

Theo công văn

GVMT

14h00,

Ngày 08/9

Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 cấp tiểu học

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, 03 tổ trưởng chuyên môn/ 01 trường tiểu học

Hội trường

Phòng GD&ĐT

09/9-16/9

Tập huấn sơ cấp cứu và phòng chống tai nạn thương tích

Theo công văn

Theo công văn

14h00,

Ngày 10/9

Giao ban Chủ tịch công đoàn cơ sở

Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, trường học

Hội trường

Phòng GD&ĐT

 

          Trên đây là Lịch công tác tháng 9 năm 2015 của trường TH Hai Bà Trưng ./.

 

Nơi nhận:

- Tổ trường CM;

- Hiệu trưởng, PHT;

- Chut tịch CĐ;

- Lưu: VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

         
                                    Lê Thị Em

 


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (0511) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn
Powered (+) Designed
Thế Giới Truyền Thông

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772